Ofte stilte spørsmål

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene knyttet til trykkbølgebehandling.

Hvor på kroppen kan en benytte trykkbølgebehandling?

Vi behandler kroniske sene- og-muskelbetennelser i blant annet skulder, albue, hofte og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot såkalte hælsporer og smerter i fotsålen. Denne terapiformen vurderes og brukes ofte ved en rekke idrettsskader. Bruken baseres på resultater fra forskjellige undersøkelser.

Hva er suksessraten for trykkbølgebehandling?

Dokumentasjon fra en hel rekke land viser en suksessrate på 70-80%; det innebærer vesentlig bedre hjelp ved kroniske tilstander som ikke er blitt bedre ved andre typer behandling. 

Hva er fordelene med trykkbølgeterapi?

Trykkbølgebehandling skjer ikke i kombinasjon med medikamentbruk, for eksempel Cortison, Voltarén og liknende produkter. Behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til kroppens selvreparerende egenskaper. Det er ikke uvanlig å oppleve umiddelbar smertelindring etter første behandling; varigheten av slik tidligeffekt vil imidlertid variere noe. Smertereduksjon kan gi umiddelbar bedring av bevegelse/ bevegelighet.

Det er viktig å være klar over at kroppens "selvreparerende" egenskap er en prosess som må ta noe tid. Vi snakker ikke om noe "kvikkfiks". Eventuelle bivirkninger er vanligvis minimale. Hudrødme, varmefølelse og lett hevelse er normalt. Likedan forekommer lokal ømhet i kroppsvevet.

Varigheten av en behandling

Det tar vanligvis ca. 6 - 12 minutter å gjennomføre en behandling med 2500-3000 trykkimpulser. readministrere 2-3000 trykkbølger per behandling.

Er selve trykkbølgebehandlingen smertefull?

Det kan den være; dialogen mellom pasient og behandler gjør det mulig å tilpasse intensitet på flere måter. Fordi det normalt inntrer en viss naturlig smertedempning etter noe sekunder, vil de fleste tåler dette start-ubehaget disse første 4-5 sekundene uten spesielle tiltak.


Vil jeg ha smerter etter behandlingen?

Umiddelbart etter behandlingen vil du vanligvis oppleve reduserte eller ingen smerter. En dump, litt diffus smerte eller ømhet kan inntre noen timer etter avsluttet behandling. Varigheten vil stort sett avgrenses til 1-2 døgn. Viktig å ikke bruke nedkjøling/ isbehandling v/ smerter.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har smerter etter behandlingen?

Behandlingen fører til en betennelsesliknende tilstand i vevet som behandles. Kroppen reagerer med økt stoffskifteaktivitet i vevet rundt nedslagsfeltet. Det stimulerer og akselererer kroppens egne reparasjonsprosesser. Ved behov, er det tilstrekkelig med vanlige smertelindrende håndkjøpsmedikamenter. Bruk ikke anti-inflammatoriske medikamenter som Voltarén, Brexidol og lignende preparater. Avstå fra nedkjøling med is. Økt stoffskifteaktivitet inngår i måten kroppen selv reparerer vevsskader på. Det er derfor en naturlig, anabol prosess.

Hva om jeg er smertefri etter trykkbølgebehandlingen?

Selv om du har mindre vondt eller er smertefri, anbefaler vi at du avstår fra intensiv aktivitet som belaster plageområdet de nærmeste 48 timene etter hver behandling. Har du en klar formening om årsaken til plagene, for eksempel en jobbmessig belastning, prøv å unngå denne – eller gjør noe med forholdet.

Hva er trykkbølgebehandling (Extracorporal Shock Wave Therapy, ESWT)?

Trykkbølgebehandling er en fysikalsk-medisinsk behandlingsmetode. Den forekommer nå i to versjoner:

  1. Radial trykkbølgebehandling genereres gjerne via lufttrykk (pneumatisk) og innebærer en serie av høyenergetiske, trykkbølger/pulser som tilføres hudoverflaten i området som skal behandles. Det maksimale energiområdet blir relativt hudnært. Selve utbredelsen har en kjegleform hvor energien i en puls avtar i dybden, men når ca.35-40mm innover i muskel-/senevev.
  2. Fokusert trykkbølgebehandling genereres elektrisk og gir en puls som en annen karakter enn den radiale: Den kan innstilles slik at den får et maksimalt energipunkt på forskjellige vevsdybder; her treffer energien et mer avgrenset område i vevet.

Diagnosen avgjør valget av behandlingsenhet.

Hvordan fungerer trykkbølgebehandling?

Behandlingen påvirker cellemembraner i det aktuelle behandlingsområdet. Det oppstår mikroskader i vevet. Dette fører til en betennelsesliknende reaksjon i vevet som behandles. Kroppen reagerer med å øke blodsirkulasjon og en rekke stoffskifteprosesser i nedslagsfeltet for behandlingsdosen. I sin tur stimulerer og akselererer dette kroppens egne reparasjonsprosesser. Direkte og indirekte vil trykkbølgene også forsterke prosesser som bryter ned kalkpåleiringer og andre forandringer i bindevev som sener og brusk.

Hva om trykkbølgebehandlingen ikke fungerer for meg?

Selv om det vanligvis er svært god respons på behandlingen i løpet av kort tid, kan det i noen tilfelle ta flere måneder før maksimal effekt er oppnådd. Hvis du etter 3-4 måneder fremdeles ikke har en markant forbedring, kan det i noen tilfeller være aktuelt å vurdere nødvendigheten av eksempelvis kirurgisk inngrep.

Hvilke kontraindikasjoner og forholdsregler bør jeg ta hensyn til?

  • Cortison-injeksjoner skal ikke være gitt i løpet av de siste 6 ukene før behandling
  • Blødningstendenser og blodkoagulasjonsforstyrrelser med tilhørende medikasjon
  • Hjerte- eller sirkulasjonsforstyrrelser
  • Akutt inflammasjon i behandlingsområdet
  • Cancer eller graviditet
  • Diabetespasienter m/ polynevropati

Finn din nærmeste klinikk

Henter klinikker...