Skulder

Kalkskulder (Tendinosis calcarea)

Kalkskulder er en tilstand med degenerative forandringer i senen fra muskel øverst på skulderbladet (musculus supraspinatus). I det skadede området forekommer innlagring av kalk som kan sees på røntgen. Det er usikkert hvordan påvist kalk influerer på symptombildet, og smerteskalaen er vid. Selv ved vanlig gange kan en kalkskulder gi intense skuldersmerter. Det er også vanlig med nattlige smerter om en ligger på den aktuelle skulderen, flere bevegelsesretninger provoserer smerter osv. I den mest akutte fasen av kalkskulder er det ofte vanskelig å bruke armen.

Skulderbursitt (bursitis subacromialis)

Skulderbursitt er mekanisk irritasjon av slimpose i skulderen som fører til betennelse eller betennelsesliknende tilstand med mye smerter. Å føre armen ut til siden er spesielt vanskelig / smertefullt. Smertene ved skulderbursitt er mye lik dem en opplever i faser av kalkskulder, se ovenfor.

Finn din nærmeste klinikk

Henter klinikker...