Trykkbølgebehandling

er et relativt nytt (drøyt 20 år gammelt) alternativ innenfor fysikalsk medisin. Behandlingsmetoden baserer seg på teknologi som genererer ikke-fokuserte trykkbølger, et såkalt "ballistisk prinsipp". Fordi pulsene overføres via en konveks overflate på applikatoren / "trykkhammeren", gir dette en s.k. «radial» eller kjegleformet spredning av energien i hver enkelt trykkbølge. Trykkøkningen i vevene skjer på uhyre kort tid, gir et høyt energinivå og en hensiktsmessig spredning av energien i vevet.

Virkningsmekanismer

Virkningsfysiologisk bedrives det utstrakt forskning på induksjon kroppens egenproduksjon av biologiske vekstfaktorer («angiogenic growth factors»). Slike anabole effekter er godt dokumenterte; de inngår i nydannelse av blodkar, forbedret blodsirkulasjon, bedre vevsmetabolisme/ stoffskifte, lokalanestetisk/ bedøvende effekt og i vevsoppbygging.
Det innebærer at behandlingen stimulerer og gir effektiv støtte til de underliggende mekanismene for kroppens selvreparerende evne.

Selve behandlingen

Forut for radial trykkbølgebehandling gjøres en klinisk/ funksjonell undersøkelse. Ultralyd og MR kan være gode supplement til diagnostisering og lokalisering av vevsforandringer, eksempelvis i tilfeller med kalkpåslag i ledd- og leddnære strukturer.
En behandlingsdose på 2000 pulser i smerteområdet er vanlig. Trykket (målt i bar, 2-4 bar er vanlig) varieres ut fra pasientens toleranse og angivelse av smertefokus. Behandlingstiden overstiger sjelden 10 minutter og gjennomføres med ca. 7 dagers intervall. En serie på 2-5 behandlinger er ofte tilstrekkelig. Behandlingen skal ikke skje parallelt med injeksjoner eller annen medikamentell støtte.

Mulige bivirkninger

Det er registrert få og ubetydelige bivirkninger; små punktformige blødninger i underhuden kan forekomme. Disse gir ingen symptomer og forsvinner i løpet av få dager. Det forekommer også moderat ømhet i behandlingsområdet noen timer etter behandlingen; i enkelte tilfeller har denne tilstanden vart opptil 2-3 døgn. Dersom dette er plagsomt, vil vanlige smertestillende håndkjøpspreparater gi effektiv lindring.

Finn din nærmeste klinikk

Henter klinikker...